Om Havfiskefestivalen

Tysfjords fjordsystem har en svært stor artsrikdom når det gjelder fisk. Både når det gjelder tallet på fiskearter, størrelse på fisken og volumet vil det oppfylle kravene for
spennende fiske. Havområdet utenfor Korsnes og Storjord danner en perfekt ramme for en interessant og spennende havfiskekonkurranse og -festival.

Tradisjonelt har fiske vært en stor næringsaktivitet i Tysfjord kommune. Fiske i kombinasjon med andre primærnæringer, eksempelvis landbruk har formet og gitt mange små bygdesamfunn eksistensmuligheter. Utviklingen har dessverre resultert i mindre aktivitet innenfor primærnæringer i Tysfjord. Fisk og oppdrett ser ut til å bli en viktig forutsetning for utvikling av Korsnes/Storjordsamfunnet.

Havfiskefestivalen vil fokusere på historien og framtidsmuligheter knyttet til fisk og fiske i Tysfjord kommune. Kunnskaper om disse forhold, sammen med
andre aktiviteter, danner rammen for havfiskefestivalen.