Om Havfiskefestivalen 2014

Tysfjords fjordsystem har en svært stor artsrikdom når det gjelder fisk. Både når det gjelder tallet på fiskearter, størrelse på fisken og volumet vil det oppfylle kravene for spennende fiske. Havområdet utenfor Korsnes og Storjord danner en perfekt ramme for en interessant og spennende havfiskekonkurranse og -festival.

Tradisjonelt har fiske vært en stor næringsaktivitet i Tysfjord kommune. Fiske i kombinasjon med andre primærnæringer, eksempelvis landbruk har formet og gitt mange små bygdesamfunn eksistensmuligheter. Utviklingen har dessverre resultert i mindre aktivitet innenfor primærnæringer i Tysfjord. Fisk og oppdrett ser ut til å bli en viktig forutsetning for utvikling av Korsnes/Storjordsamfunnet.

Havfiskefestivalen vil fokusere på historien og framtidsmuligheter knyttet til fisk og fiske i Tysfjord kommune. Kunnskaper om disse forhold, sammen med andre aktiviteter, danner rammen for havfiskefestivalen.

Festivalen 2014 ble en stor suksess og vi håper på å få gjennomført en ny festival om ikke så lenge. En stor takk til alle samarbeidspartnere og sponsorer. Og ikke minst til alle frivillige!

sponsorer tyfjord havfiskefestival

Nyttige linker

Her er noen bilder fra festivalen i 2014